Personvernerklæring

Language Jobs Ltd behandler alle opplysninger i samsvar med vårt ansvar i følge datavernloven (the Data Protection Act). Vi er inneforstått med hvor viktig det er å behandle din CV, dine personopplysninger og annen informasjon du har gitt oss som bruker av nettstedet vårt, med fullstendig konfidensialitet.

Hvilke data er det vi samler inn?

Language Jobs Ltd henter inn personlige data om deg kun som en hjelp i rekrutteringsprosessen. Dataene består av informasjon som omfatter navn og adresse, nasjonalitet, e-postadresse, arbeidserfaring og språklige ferdigheter.

Hvorfor samler vi inn disse personlige opplysningene?

Vi samler og behandler disse opplysningene som en nødvendig del av rekrutteringsprosessen. Ved å bruke denne nettsiden, og ved å registrere deg hos oss, gir du samtykke til at vi henter inn og behandler følsomme data du har gitt oss, og til at vi bruker denne informasjonen overfor mulige arbeidsgivere og kunder i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

Sender vi opplysningene videre til en tredjepart?

Når du registrerer deg gis du et valg om du ønsker at opplyningene om deg skal kunne sendes videre til tredjepart arbeidsgivere og rekrutterere. For å hjelpe deg i rekrutteringsprosessen sender vi likevel opplysningene om deg til aktuelle byråer eller arbeidsgivere hver gang du søker på en stilling.

Hvordan sikres disse dataene?

Sikkerheten vedrørende dataene er svært viktig for oss. Det er bare våre ansatte som har tilgang til disse dataene. Du bestemmer om disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige for en tredjepart (dvs mulige arbeidsgivere og kunder). For å hjelpe oss med å skaffe deg arbeid samtykker du i at alle opplysningene om deg kan gis til aktuelle byråer eller arbeidsgivere når du søker på en stilling.

Hvordan fjerner du personopplysninger fra databasen?

Dersom du har registrert deg hos Language Jobs Ltd og ønsker å fjerne personopplysningene fra databasen vår, kan du utføre det online ved å logge på. Du kan også sende oss en e-post via vårt spørreskjema der du fører opp informasjonen (navn og adresse) og at du ønsker at opplysningene om deg skal slettes. Vennligst ta med e-postadressen du brukte da du registrerte deg hos oss.

Rekruttering nå